ศาสนา คือ อะไร?? และองค์ประกอบทางศาสนา กับความสำคัญของศาสนา มีอะไรบ้าง??

monk-555391_1280

วันนี้ทุกคนลองมาอ่านเรื่องของ ศาสนา คืออะไร?? องค์ประกอบทางศาสนา?? และความสำคัญของศาสนา?? มีอะไรบ้างกันเลยดีกว่า….

 

#ศาสนา คือ อะไร??

ศาสนา หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหนือธรรมชาติในอภิปรัชญาของทุกสิ่งที่มีอยู่และยังคงมีอยู่โดยทั่วไปด้วยหลักการสถาบันหรือประเพณีที่ได้รับการเคารพและสามารถพูดได้ว่าศาสนาควบคุมและประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นคือหลักการของค่านิยมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มนุษย์เลือกเพื่อเชื่อมโยงสังคมในทิศทางเดียวกันมีจริยธรรมและศีลธรรมที่เหมือนกัน
สำหรับคนไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา พระราชาทรงเป็นผู้สนับสนุนสูงสุดของทุกศาสนา ศาสนาที่สำคัญและน่านับถือที่สุดในประเทศไทยคือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูและคิซัม

นอกเหนือจากศาสนาแล้วยังมีศาสนาที่ไม่เคารพศาสนาหรือที่เรียกว่า “ศาสนา” และผู้ที่ไม่เชื่อในศาสนา “ศาสนา”

 

#องค์ประกอบทางศาสนา

 • ความเคารพสูงสุด
 • ศาสดา
 • คัมภีร์
 • ทายาท
 • สถานที่ทางศาสนา
 • สัญลักษณ์
 • พิธีกรรม

 

#ความสำคัญของศาสนา

 • อธิบายอภิปรัชญาที่โลกนี้สร้างขึ้นและจะเป็นเช่นนั้น
 • สอนหลักการของคุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน
 • หากต้องการทราบวิธีการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง
 • ไม่มีเป้าหมายในชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ แต่เกิดมาเพื่อกินและป่าเถื่อน
 • หลักคำสอนเรื่องรางวัลดีคือสวรรค์ ความชั่วร้ายถูกลงโทษโดยไปสู่นรก ทำให้ดวงตาที่ซ่อนอยู่จากคนที่ไม่มีกฎหมาย แต่ทำสิ่งที่ไม่ดี
 • การพึ่งพาชีวิตประสบปัญหาความสิ้นหวังขาดกำลังใจหรือการปลอบโยนการสูญเสียคนที่คุณรัก
 • มันเป็นแหล่งของศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี