เดือนแปด – บุญเข้าวัดสา

ศาสนา

เดือนแปด – บุญเข้าวัดสา พิมพ์ อีเมล เนื้อหา เขียนโดย Pajjek หมวด: ฮีตสิบสอง เผยแพร่เมื่อ: ๒๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ อ่าน: 3919 บุญเดือนแปด เป็นจารีตที่ทำในตอนเข้าพรรษา บ้างก็เรียก บุญเข้าวัดสา จำนวนมากแล้วจะมีการมอบเทียนเข้าพรรษาแล้วก็มอบผ้าอาบน้ำฝน เดือน ๘ เป็นเดือนอยู่ในระยะฤดูฝน รวมทั้งเป็นเดือนที่พระอยู่จำพรรษาตลอดสามเดือน ไม่ไปค้างแรมที่อื่นๆ เว้นเสียแต่แม้กระนั้นมีธุระที่จำเป็นต้อง บางโอกาสพอที่จะผ่อนปรนให้ไปค้างแรมที่อื่นๆได้ แม้กระนั้นดังนี้จะต้องไม่เกิน ๗ วัน หากเกินนั้นนับว่าปีขาด โดยทั่วไปแล้วระบุเอาวันแรม ๑ เย็น เดือน ๘ ของปีที่ปกติมาส (๘ คราวเดียว) เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษา สำหรับปีที่เป็นเดือนอธิกมาสเป็น ๘ สองครั้ง ระบุเอาวันแรม ๑ เย็นเดือน ๘ ข้างหลัง เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษา เพราะเหตุว่ามีระบุทำกันในเดือน ๘ เสมอๆ ก็เลยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “บุญเดือนแปด” ส่วนการทำบุญในวันเข้าพรรษานี้ จำนวนมากแล้วจะมีการมอบให้เทียนเข้าพรรษา เพื่อภิกษุเณร ได้จุดบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และก็พระสังฆคุณตลอดปี รวมทั้งอีกอย่างหนึ่งเป็นการมอบให้ผ้าอาบน้ำฝน เพื่อพระได้ใช้นุ่งอาบน้ำในฤดูฝน ตลอดทั้งการใช้คุณประโยชน์อันอื่นตามสมควร ซึ่งในประเด็นการมอบให้ผ้าอาบน้ำฝนนี้ มีเรื่องมีราวเล่าไว้ภายในศาลฎีกาสมันตปสาทิกา ในส่วนที่ว่าด้วยวัสสูปนายิกขันธกะว่า ในสมัยต้นๆก่อนพุทธกาล พระภิกษุสงฆ์ยุคนั้นเปลือยตัวอาบน้ำ สาเหตุจากผ้าจีวรหรือผ้าใช้นุ่งห่มนี้น้อย ก็เลยจำต้องใช้ผ้าอย่างจำกัดกี่ วันหนึ่งนางวิสาขามหาอุบาสิกาใช้ให้คนรับใช้ไปวัด เวลานี้ฝนกำลังตก เพียงพอคนใช้เข้าไปในวัด นางมองเห็นพวกภิกษุเปลือยตัวอาบน้ำฝนกันอยู่ กำเนิดรู้เรื่องว่าเป็นเปรต ก็เลยได้กลับไปบอกนางวิสาขาว่า ที่วัดไม่มีพระเลยซักองค์เดียว มีแม้กระนั้นพวกเปรตเดินเพ่นพ่านอยู่ทั่ววัด นางวิสาขากำเนิดความข้องใจว่า หากในวัดมีแต่ว่าเปรตเช่นนั้นแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์ จะมีการดำรงชีวิตยังไง ด้วยความห่วงนางก็เลยได้มายังวัดพระเชตวันพร้อมกับคนรับใช้ แม้กระนั้นก็มองไม่เห็นอะไรเลย เพราะว่าฝนได้หยุดตกแล้ว นางได้เข้าเฝ้ารวมทั้งถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่าตามจริงให้ฟังว่า ที่อุบาสิกามองเห็นนั้นไม่ใช่เปรต นั้นเป็นภิกษุที่กำลังอาบน้ำฝนอยู่ต่างหาก ในเมื่อนางวิสาขารู้เรื่องข้อเท็จจริงแบบนี้แล้ว นางก็เลยได้ขอมอบให้ผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์เป็นคนแรก และก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาต การมอบให้ผ้าอาบน้ำฝนนี้ ถือว่าเป็น ได้บุญมากมาย แล้วก็เป็นกาละทานประเภทหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนทั่วๆไปนิยมทำกันเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา เดือนแปดนี้ มีบทผญารอบเดือนที่ผู้มีปัญญาโบราณกล่าวไว้ว่า จันทร์เพ็งแจ้งเปล่งแสงใสสง่า เดือนแปดมาฮอดแล้วแววสิขึ้นลื่นข้างหลัง เดือนนี้พระสงฆ์เพิ่นยังเข้าอยู่จำพรรษา ภาวนาอบรมข่มใจทุกแลงยามเช้า เฮามาพากันเข้าเอาบุญพร้อมพร่ำ มอบให้ผ้าอาบน้ำฟ้าให้ญาท่านได้ใช้สอย พอเพียงเถิงเดือนแปดได้ล่ำลวงมาเถิง ฝูงกลุ่มสังโฆเจ้าเข้าวัสสาจำจ้อย เอาอย่างฮอยของเจ้าพระวัวสูดดมทำก่อน บ่มีลอนเลิกทำแท้สู่ภาย แล้วพากันผ่ายหาของไปเททอด ให้ทานไปอย่าได้ขี้เกียจเอาไว้กลุ่มบุญ แสดงว่า ดวงจันทร์แจ้งเปล่งแสงแจ่มใส เดือนแปดมาถึงแล้ว พระสงฆ์ท่านจะเข้าจำพรรษา ภาวนาอบรมข่มใจทุกรุ่งเช้าเย็น เราต้องพร้อมเพรียงกันมอบให้ผ้าอาบน้ำฝนให้พระพระภิกษุได้ใช้สอย ท่อนลำดับที่สอง ว่า เมื่อเดือนแปดเข้ามาถึง กลุ่มพระสงฆ์เข้าจำพรรษา กระทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทำก่อน ไม่เคยร้างลาทำกันมาตลอด แล้วพากันขวนขวายหาของไปทำบุญทำกุศล อย่าได้ขี้คร้าน ให้ทำไว้เถอะบุญ ในเดือนแปดนี้ ยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งเป็น วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร หรือธรรมจะกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนสัตว์ป่าทายวัน เมืองพาราที่สีในตอนนั้น นับว่าเป็นวันเกิดของพระ อันเป็นเหตุให้พระรัตนไตรครบองค์สามหมายถึงพระพุทธ พระธรรม รวมทั้งสงฆ์ เนื่องจากภายหลังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงธรรมจบลง อัญญาโกญทัญญะพรามณ์ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นการรู้เรื่องและก็รู้เรื่องรู้ราว เป็นจริงของทุกสิ่งว่า “สิ่งหนึ่งสิ่งใดนี้เกิดขึ้นเป็นปกติ สิ่งนั้นทั้งผองมีความดับไปเป็นปกติ” ก็เลยได้ทูลขอบรรพชาบรรพชา แล้วก็ได้เป็นอริยสาวกพระสงฆ์องค์แรกในศาสนาพุทธ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีความครบบริบรูณ์องค์สาม ที่พระรัตนตรัยเป็นพระพุทธ พระธรรม ภิกษุ อย่างสมบูรณ์แบบ จากที่ได้กล่าวแล้ว แล้วก็เมื่อถึงวันนี้ชาวพุทธ ได้พากันกระทำบูชาเช่นเดียวกับวันสำคัญอื่นๆทางพุทธศาสนา ก่อนหน้า ถัดไป