ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาที่ตกอยู่ในชมพูทวีป

ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาที่ตกอยู่ในชมพูทวีป ศังกราจารย์ จะเป็นอย่างไร?? ลองมาอ่านสรุปแบบง่ายๆนี้ดูกันดีกว่า….   ศังกราจารย์ #อัจฉริยบุคคลระดับโลก ที่ชาวพุทธไม่เคยรู้จัก แต่จำเป็นต้องรู้จักมากที่สุด ในบรรดาเจ้าลัทธิทั้งหลายบนโลกนี้ อาจกล่าวได้ว่าท่านศังกราจารย์เป็นเจ้าลัทธิที่มีอัจฉริยภาพมากที่สุดคนหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ของโลกเลยทีเดียว เพราะลำพังการที่คนคนหนึ่งคิดจะก่อตั้งลัทธิอะไรขึ้นมาได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ท่านศังกราจารย์นั้นสามารถทำได้มากกว่านั้น ท่านสามารถที่จะดูดดึงศาสนิกชนชาวพุทธไปเป็นสาวกของตนเองได้อย่างแนบเนียน จนล้มพุทธศาสนาที่เป็นคู่แข่งลงได้ แล้วใช้เป็นฐานในการพัฒนาและปฏิรูปลัทธิใหม่ของตน จนสืบต่อมาได้อย่างยิ่งใหญ่และกลายเป็นศาสนาสำคัญของโลกในยุคปัจจุบันได้สำเร็จ ท่านศังกราจารย์สามารถล้มพุทธศาสนาลงได้อย่างไร? เรามารู้จัก นักการศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลกคนนี้ ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาได้อย่างถึงรากและแนบเนียนที่สุด ด้วยยุทธศาสตร์ “ทำลายโดยไม่ให้รู้ว่าทำลาย”   #ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาที่ตกอยู่ในชมพูทวีป ท่านศังกราจารย์ นามจริงคือ ศังกระ หรือ อาทิ ศังกระ มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 788-820 (พ.ศ. 1331 – 1363) เป็นปราชญ์และนักการศาสนาชาวอินเดียใต้ เกิดที่เมืองเกราลา (Kerala) แต่ได้เดินทางโต้วาทะและเผยแผ่ลัทธิใหม่ของตนไปทั่วอินเดีย นับถือกันว่าเป็นองค์อวตารของพระศิวะ ศังกราจารย์เป็นผู้ประพันธ์คัมภีร์ปุราณะและคัมภีร์เวทานตะ อรรถกถาอธิบายลัทธิเวทานตะ และเป็นผู้ตั้งลัทธิอไทวตะเวทานตะ (อไทว อ่านว่า อะทะไว มาจาก non-dualism ที่ปฏิเสธของคู่แต่นิยมบูชาพระเจ้าองค์เดียวเป็นสิ่งสูงสุด) แต่คนส่วนใหญ่มักจำชื่อลัทธิของท่านว่า ลัทธิไศวะ […]

จำนวนสถิติของประชากรทั่วโลก ที่ นับถือแต่ละศาสนา

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าบนโลกเรามีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธกี่คน ศาสนาคริสต์กี่คน วันนี้ลองมาดู จำนวนสถิติของประชากรทั่วโลก ที่ นับถือแต่ละศาสนา   #จำนวนสถิติของประชากรผู้นับถือแต่ละศาสนา ศาสนาคริสต์ มีจำนวน 2.1 พันล้านคน ศาสนาอิสลาม มีจำนวน 1.5 พันล้านคน ไม่นับถือศาสนา หรือเชื่อในวิทยาศาสตร์ มีจำนวน 1.1 พันล้านคน ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู มีจำนวน 900 ล้านคน ศาสนานิกายมหายานจีน / ลัทธิขงจื้อ / ลัทธิเต๋า / ความเคารพต่อบรรพบุรุษ / พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม มีจำนวน 394 ล้านคน ศาสนาพุทธ มีจำนวน 376 ล้านคน นับถือผีของชนเผ่าตัวเอง มีจำนวน 300 ล้านคน ศาสนาโยรูบา มีจำนวน 100 ล้านคน ศาสนาซิกข์ มีจำนวน 23 ล้านคน […]

ศาสนา คือ อะไร?? และองค์ประกอบทางศาสนา กับความสำคัญของศาสนา มีอะไรบ้าง??

วันนี้ทุกคนลองมาอ่านเรื่องของ ศาสนา คืออะไร?? องค์ประกอบทางศาสนา?? และความสำคัญของศาสนา?? มีอะไรบ้างกันเลยดีกว่า….   #ศาสนา คือ อะไร?? ศาสนา หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหนือธรรมชาติในอภิปรัชญาของทุกสิ่งที่มีอยู่และยังคงมีอยู่โดยทั่วไปด้วยหลักการสถาบันหรือประเพณีที่ได้รับการเคารพและสามารถพูดได้ว่าศาสนาควบคุมและประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นคือหลักการของค่านิยมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มนุษย์เลือกเพื่อเชื่อมโยงสังคมในทิศทางเดียวกันมีจริยธรรมและศีลธรรมที่เหมือนกัน สำหรับคนไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา พระราชาทรงเป็นผู้สนับสนุนสูงสุดของทุกศาสนา ศาสนาที่สำคัญและน่านับถือที่สุดในประเทศไทยคือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูและคิซัม นอกเหนือจากศาสนาแล้วยังมีศาสนาที่ไม่เคารพศาสนาหรือที่เรียกว่า “ศาสนา” และผู้ที่ไม่เชื่อในศาสนา “ศาสนา”   #องค์ประกอบทางศาสนา ความเคารพสูงสุด ศาสดา คัมภีร์ ทายาท สถานที่ทางศาสนา สัญลักษณ์ พิธีกรรม   #ความสำคัญของศาสนา อธิบายอภิปรัชญาที่โลกนี้สร้างขึ้นและจะเป็นเช่นนั้น สอนหลักการของคุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน หากต้องการทราบวิธีการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่มีเป้าหมายในชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ แต่เกิดมาเพื่อกินและป่าเถื่อน หลักคำสอนเรื่องรางวัลดีคือสวรรค์ ความชั่วร้ายถูกลงโทษโดยไปสู่นรก ทำให้ดวงตาที่ซ่อนอยู่จากคนที่ไม่มีกฎหมาย แต่ทำสิ่งที่ไม่ดี การพึ่งพาชีวิตประสบปัญหาความสิ้นหวังขาดกำลังใจหรือการปลอบโยนการสูญเสียคนที่คุณรัก มันเป็นแหล่งของศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี

ศาสนา และรัฐบาล

วันนี้ลองมาอ่านเรื่อง ศาสนา รัฐบาล กฎหมาย และการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาในไทยกันดีกว่า….   ศาสนา และรัฐบาล ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นไปราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับศาสนจักร พระมหากษัตริย์ไทย และราชวงศ์เป็นชาวพุทธและพระสงฆ์จำนวนมากเป็นพระสงฆ์ ดังนั้นจึงมีการอุดหนุนอย่างยั่งยืนระหว่างสองสถาบัน ขณะนี้กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ดูแล และรับรองกลุ่มศาสนาที่รับรู้เพียงห้าศาสนาหลักและไม่ได้รับรองกลุ่มศาสนาใดๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 กลุ่มศาสนาที่ผ่านการรับรองมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ หน่วยงานทั้งสองได้รับงบประมาณด้านรัฐบาลจากองค์กรทางศาสนามากกว่าสี่พันล้านบาทในแต่ละปี กระทรวงมหาดไทยใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาและกรุ๊ปเลือดของคนไทยและพิมพ์ลงบนบัตรประชาชน แต่ตอนนี้มันถูกยกเลิกและศาสนาถือเป็นหนึ่งในข้อมูลการลงทะเบียนการเป็นพลเมืองสำหรับการสมัครงานใบสมัครโรงเรียนหรือประวัติผู้ป่วยในโรงพยาบาล ปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนของรัฐที่ปฏิบัติศาสนกิจอื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องสวดมนต์เพื่อแสดง การเคารพธงทุกวันและพระพุทธศาสนาไม่ใช่วิชาบังคับในหลักสูตรโรงเรียนรัฐบาลอีกต่อไปทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะนักวิชาการคิดว่ามันเป็นความเชื่อส่วนตัวและต่อต้านเสรีภาพทางศาสนา   กฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2550 รวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับก่อนที่รับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชน แต่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธและผู้ติดตามศาสนาและระบุนโยบายพื้นฐานของรัฐอย่างชัดเจนว่ารัฐจะต้องให้การอุปถัมภ์และการคุ้มครองศาสนาในมาตรา 79 แม้ว่าจะมีความจำเป็นที่พระพุทธศาสนาจะต้องเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญดังกล่าว แต่ในท้ายที่สุดส่วนนี้ก็เป็นเพียงแค่ว่า “พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความเคารพเป็นเวลานาน” นอกจากรัฐธรรมนูญแล้วศาสนาในประเทศไทยก็ยังได้รับการคุ้มครองภายใต้พระสังฆราชปี พ.ศ. 2505 และประมวลกฎหมายอาญาห้ามมิให้มีการหมิ่นประมาทพระพุทธศาสนาโดยรวม เพื่อพระและปกป้องสถานที่ทางศาสนาและศาสนพิธีของศาสนาอื่นตามลำดับ   ในทางปฏิบัติ อิทธิพลของศาสนาและความเชื่อในประเทศไทยนั้นสะท้อนให้เห็นในหลายรูปแบบเช่นแขนเสื้อของเทพเจ้าพราหมณ์ – ฮินดู (แต่ตามปฏิทินสุริยคติของคริสเตียน) การเพิ่มภาพของวัดพุทธลงในเหรียญ และธนบัตรการจัดตั้งศาลในหน่วยงานราชการบูชาอัญมณีก่อนวันสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดราชการรวมถึงพิธีกรรมที่มีความเชื่อทางศาสนาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่นพิธีไถสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ